Saturday, July 4, 2009

Mahakala Face Thanka


Mahakala Face Thanka
Buddhist Mahakala Face
Mahakala Thanka Paintings


This Thanka is Painted by Master Artist Mukti Singh Thapa Visit Link for read more Newari Thanka by Mukti Singh Thapa.

0 comments:

Post a Comment